Ambient distès i natural.

Apunts

De la creació de productes-serveis, estem evolucionant cap a la definició de tasques-experiències cada vegada més personalitzades. Per a la innovació, la participació i la implicació, tant dels professionals com dels usuaris és com l’aigua i, per tal que la implicació sigui òptima l’ambient ha d’acompanyar.

Usuaris: Dgi UPC* Pg. 159

Gaudir descobrint: Dgi UPC* Pg. 200

500 anys d’idees: Sant Joan de Déu. 

Dgi: Disseny guiat per la innovació. UPC/ Iniciativa Digital Politècnica, 2018

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Apunts
Business

Pràctiques per a gestionar el component negoci de la innovació. Deconstrucció. Model de negoci Màrqueting. Vendre innovació – – – – – El Somni. Salvador Dalí    

Apunts
Mètode

Pràctiques per a organitzar i gestionar la innovació amb mètode. Gestió líquida. Disseny de la recerca. Gestió del disseny. Categories de disseny – – – – El cant els ocells. Pau Casals

Apunts
Xarxa

Pràctiques per a promoure la innovació en xarxa.   República. Xarxes digitals. Datafying. Dades – – – – Casa Batlló. Antoni Gaudí