Treball en equip

Apunts

L’èxit d’un projecte d’innovació depèn, en bona part, de la intel·ligència col·lectiva de l’equip que l’impulsa. Un bon equip s’organitza en funció dels perfils que en formen part, i per ser eficient ha de tenir la consciència i la pràctica de funcionar com a col·lectiu.

Equips creatius: Dgi UPC* Pg. 49

Creativitat col·lectiva: Pixar

Dgi: Disseny guiat per la innovació. UPC/ Iniciativa Digital Politècnica, 2018

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Apunts
Business

Pràctiques per a gestionar el component negoci de la innovació. Deconstrucció. Model de negoci Màrqueting. Vendre innovació – – – – – El Somni. Salvador Dalí    

Apunts
Mètode

Pràctiques per a organitzar i gestionar la innovació amb mètode. Gestió líquida. Disseny de la recerca. Gestió del disseny. Categories de disseny – – – – El cant els ocells. Pau Casals

Apunts
Xarxa

Pràctiques per a promoure la innovació en xarxa.   República. Xarxes digitals. Datafying. Dades – – – – Casa Batlló. Antoni Gaudí