Xarxa

Pràctiques per a promoure la innovació en xarxa.  

República. Xarxes digitals.

Datafying. DadesCasa Batlló. Antoni Gaudí

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Apunts
Business

Pràctiques per a gestionar el component negoci de la innovació. Deconstrucció. Model de negoci Màrqueting. Vendre innovació – – – – – El Somni. Salvador Dalí    

Apunts
Mètode

Pràctiques per a organitzar i gestionar la innovació amb mètode. Gestió líquida. Disseny de la recerca. Gestió del disseny. Categories de disseny – – – – El cant els ocells. Pau Casals

Apunts
Sistemes

Pràctiques per a veure  la innovació de forma sistèmica. Síntesi artística. Artificial learning reality. Gamificació. Transformació digital Empatia tec. Fabricació – – – Model d’eleccció per parelles. Ramon Lllull.