Apunts

Branding

Pràctiques per a planificar i gestionar la creació de prototips. Posicionament. Intel·ligències múltiples Planificar el prototip. Emprenedoria Mentalitat digital. Realitat ampliada – – – Charlie Rivel. Josep Andreu 

Apunts

Participació

Pràctiques per a construir organitzacions innovadores i eficients. Participar. Intel·ligència col·lectiva. Equilibrium. Equips creatius Consensus. Dimensió col·lectiva. – – – – Pla de l’Os. Joan Miró

Apunts

Creativitat

Pràctiques per entendre com es generen i com es gestionen les idees. L’aprenent de creatiu. Fonaments de la creativitat. Tècniques de creativitat. Producció d’idees La ruta del disseny. Mètodes de disseny – – – – Large white space with hand. Antoni Tapies.

Apunts

Singularitat

Pràctiques per valorar l’impacte de la tecnologia en la innovació. Ciència no-ficció. Camí de la singularitat Ocupació sostenible. Context digital Futurització. Anàlisis d’escenaris – – – – Original de l’Atlàntida. Jacint Verdaguer

Biblioteca

Library

Les referències bibliogràfiques es classifiquen en 3 capítols principals: – Ciència i Tecnologia – Creativitat i disseny – Negocis i gestió El quart grup és sobre Participació i Intel·ligència Col·lectiva. Encara que els llibres no sempre cauen exactament en una d’aquestes categories, és una organització senzilla, que ajuda en un …

Publicacions

pinn at EHMA 18

Formal presentation of pinn at EHMA congress 2018. pinn is the Onsanity’s system to measure the potential of innovation of a health organisation. The system has been designed to be more than an organisation’s assessemenet, to be presented to managers, it’s also a practical tool to define, in a didactical …

Publicacions

Collective Intelligence at HCist17*

If we put participation as the extreme of an axis, the other extreme of the axis could be marginality. So, it’s like saying participate or die. It may sound radical but that’s probably the right way to see it. Health participation has another axis: between professionals and patients. Participation is …

Publicacions

Critical lab results consensus

It was hard to believe, but there is no consensus about what values should be informed as critical results, neither in the labs of the same organitsacion (ICS). So, a real-time Delphi, methodology “health consensus” (HC), with motivating and participative questions was applied. The physician was expected to choose a numeric value …

Publicacions

Health Consensus 2012-2017

[p] J.M. Monguet, A. Trejo, T. Martí, J. Escarrabill. Health Consensus: A Digital Adapted Delphi for Healthcare. (2017). International Journal of User-Driven Healthcare V.7 (1) During 5 years, a prototype of Health Consensus, has been gradually improved through its application to a large number of real cases. The digitally adapted …

Publicacions

Innovation barriers in healthcare

A study to identify the innovation barriers in the health area, reveals that professionals are quite aware of the limitations in relation to innovation in the healthcare system. In a scale from 1 to 6 the level perceived of healthcare innovation was of 2.61, it is to say a ‘relatively …