Apunts

Treball en equip

L’èxit d’un projecte d’innovació depèn, en bona part, de la intel·ligència col·lectiva de l’equip que l’impulsa. Un bon equip s’organitza en funció dels perfils que en formen part, i per ser eficient ha de tenir la consciència i la pràctica de funcionar com a col·lectiu. Equips creatius: Dgi UPC* Pg. 49 Creativitat …

Apunts

Focalització de l’esforç.

Les opcions d’innovació són tantes que la primera dificultat rau en saber on convé focalitzar l’esforç. El fet de poder conèixer en temps real el comportament de les persones i de les coses, encreuar la informació i descobrir les relacions que s’estableixen, obre un món nou de possibilitats, a tots …

Apunts

Potencial creatiu

Qualsevol persona pot ser creativa si està mentalitzada i sap aplicar les eines adequades. Per començar, doncs, cal creure en el propi potencial creatiu. Po- dem ser més productius, en termes de creativitat, si tenim una determinada visió de què és la creativitat i coneixem algunes tècniques creatives. Tothom és …

Apunts

Recursos per la innovació

Els dos recursos més destacables de la innovació son els professionala i els pacients. Obviament, més enllà de la disponibiitat de temps dels uns i de l’interès dels altres, cal també disposar dels mitjans tècnics necessaris. Limitacions a la percepció del futur: Dgi UPC* pg. 100 Accelerar la innovació. NHS * Dgi: Disseny …

Apunts

Presa de decisions

Innovar és una presa de decisions continuada, multidisciplinària i complexa, que  s’ha de dur a terme combinant la creativitat i la tècnica amb el sentit comú. La presa de decisions reqiereix criteris clars i les categories de disseny poden ser una bona eina. Categories de disseny: Dgi UPC* pg. 123 Creativitat col·lectiva:  Pixar * Dgi: Disseny guiat …

Apunts

Assumir risc

No hi ha innovació sinó s’assumeix un cert risc. De fet cadascú a la seva organització, o en el context en el que fagi innovació ha de trobar el seu tipus i nivell de risc en relació als projectes d’innovació en els que participi. La mandra de pensar: Dgi UPC* pg. 82 Canal de …

Apunts

Predisposició al canvi

Les raons per la predisposició al canvi són múltipels, ja que a la societat global del segle xxi, cal assumir un procés d’aprenentatge permanent. La necessitat del canvi estarà en primera instància vinculada a la tecnologia, però ve motivada per transformaicons de fons en l’activitat econòmica i social. La societat tecnificada: Dgi UPC* …

Apunts

Mètode d’innovació

Qualsevol projecte segueix un procés, encara que sigui diferent i singular per a cada cas particular i, per tant, la innovació requereix un mètode, encara que sigui per no seguir-lo. I compte, com deia Peter Drucker, la planificació pot aniquilar l’emprenedoria. El procés de disseny és el que més s’assembla …

Apunts

Lideratge de la innovació

L’espai per a ser millors i per a saber més sembla, a l’escala humana, infinit. Si som capaços de trobar alguna satisfacció en el fet de saber, descobrir i entendre el que ens envolta, i a nosaltres mateixos, tenim molt recorregut per endavant. Participar en el lideratge compartit esdevindrà una …

Apunts

Prendre la iniciativa

Iniciativa, proactivitat, determinació, motivació i, sobretot, passió, tant en la vida privada i social com en la professional, ja sigui per assolir uns objectius personals o per superar reptes en equip, treballant per a un mateix o com a empleat en una organització. Tots som emprenedors en potència: Dgi UPC* pg. …