Apunts

El pacient al centre de tot

Tot comença amb un bon prototip, però la participació-implicació dels usuaris i de l’entorn és el que realment determina, al final, les opcions d’èxit de la innovació. Nivells de participació dels usuaris: Dgi UPC* pg. 161 L’apoderament del pacient: Patients like me * Dgi: Disseny guiat per la innovació. UPC/ Iniciativa Digital Politècnica, 2018

Apunts

Disponibilitat d’expertesa

El coneixement nou que es genera ara en pocs anys és, en termes relatius tant extens com el que s’ha produït en tota la història. Com a conseqüència d’això, el fenomen que es produirà és que viurem permanentment en versió beta. Creixement exponencial del coneixement: Dgi UPC* pg. 23  Esprémer la intel·ligència col·lectiva: Onsanity * Dgi: Disseny guiat per la innovació. UPC/ …

Apunts

Capacitat per vendre’s

Tots ens hem de vendre –i, de fet, tots ho fem– amb estils diferents; cadascú a la seva manera. Doncs bé, la innovació és l’expressió de nosaltres mateixos: idees, visions i anhels es projecten en les propostes d’innovació que fem, i que necessitem que ens comprin. Tots tenim clients: Dgi UPC* …

Apunts

Connexió exterior

No hi ha cap organització que, per ella mateixa, disposi de tot el coneixement que necessitarà per innovar. Gestionar la interacció amb l’entorn és determinant per a desplegar tot el potencial d’innovació: coopetència, innovacó oberta i conviure en les xarxes de coneixement. Comunitats d’innovació: Dgi UPC* pg. 163 Com explota la innovació: Hackathon health …

Apunts

La innovació com a valor

La innovació, més enllà del valor directe que pugui crear, té una justificació transcendent. Pensar en els altres, en com es pot millorar el seu benestar, com es pot enriquir la seva experiència com a usuaris, com a clients o com a consumidors. La innovació valoritza personal i professionalment  al propi …

Apunts

Reconeixement dels mèrits

El major reconeixement que genera la innovació és la pròpia satisfacció pel rpofessional. Tot i això és necessari que l’organització sigui capaç de donar feedback sobre els resultats de la inovació. Aquesta retroalimentació esdevindrà indirectament un reconeixement explícit i, que s’agraeix, a la feina ben feta. Els diners i la …

Apunts

Ambient distès i natural.

De la creació de productes-serveis, estem evolucionant cap a la definició de tasques-experiències cada vegada més personalitzades. Per a la innovació, la participació i la implicació, tant dels professionals com dels usuaris és com l’aigua i, per tal que la implicació sigui òptima l’ambient ha d’acompanyar. Usuaris: Dgi UPC* Pg. 159 …

Apunts

Experimentar amb novetats

Per tal de satisfer les nostres necessitats i donar sentit a les nostres vides, els humans donem forma al nostre entorn i, ho fem experimentant i posant a prova el nou coneixement. Pensament de disseny: Dgi UPC* Pg. 81 Xarxa d’innovació: Dgi UPC* Pg. 163 Experimentar: Dgi UPC* Pg. 202 Participar en el …

Apunts

Transformació digital

Avancem cap a una nova etapa de la història, plena d’incerteses, però també de reptes. En el nou context, que progressa sense interrupció, promogut i facilitat per les tecnologies digitals, s’ha d’afrontar una situació en la qual els paradigmes evolucionen contínuament. Context digital: Dgi UPC* Pg. 21 L’atenció virtual supera la …

Apunts

Treball en equip

L’èxit d’un projecte d’innovació depèn, en bona part, de la intel·ligència col·lectiva de l’equip que l’impulsa. Un bon equip s’organitza en funció dels perfils que en formen part, i per ser eficient ha de tenir la consciència i la pràctica de funcionar com a col·lectiu. Equips creatius: Dgi UPC* Pg. 49 Creativitat …