Recerca a la UPC

pinn. Mesura del potencial d’innovació

El sistema pinn estima una mesura objectiva del Potencial d’Innovació de l’organització, dels seus equips i dels seus individus. Agrega i processa les dades sobre el potencial d’innovació individual de tots els integrants de l’organització. Fa recomanacions sobre la millor posició de cada persona dins dels equips i a l’organització. Fa recomanacions …