La nostra recerca crea tecnologia digital a l’àmbit de la intel·ligència col·lectiva. Amb  una aproximació  multidisciplinària, combinem disseny, tecnologia i gestió, per a idear, desenvolupar i validar eines de participació i de consens.

El treball de camp es centra en salut i benestar.

SmartDelphi Crear estratègiers i eines per facilitar processos participatius i de consens.
Potential of innovation Ajudar a les organitzacions a mesurar i desenvolupar la seva capacitat innovadora.
Co-learning Proveïr eines per a la formació d’autor basada en el co-aprenentatge.
Intelligent teams Promoure la intel·ligència d’equips innovadors.

Direcció de tesis doctorals.

“El compromís amb la recerca guiada per la innovació implica, més enllà d’aportar nou coneixement, dur al mercat propostes per fer avançar l’entorn social i econòmic.”
Algunes de les tesis doctorals dirigides:
– Models de consens i participació en línia.    + + + + 
– Innovació col·lectiva millorada tecnològicament. + + + +
– Mètodes de disseny col·laboratiu. + + +