La innovació, individual i col·lectiva, és la clau del desenvolupament professional i, el secret de l’èxit de les organitzacions.

El programa de formació PINN  canalitza el coneixement i el talent de l’equip cap a un projecte d’innovació, rellevant per a l’organització.

Les pràctiques d’innovació que s’apliquen en el curs pinn són fruit de projectes compartits amb una diversitat de professionals i institucions de l’àmbit de la salut. S’estructuren en 9 capítols:

Tecnologia Disseny Negoci
  Liderar el  canvi  Futur Creativitat Participació
  Gestionar la transformació Sistemes Mètode Posicionament
  Arribar al mercat Xarxes Física social Negoci

  Bibliografia