El programa de formació PINNTS  canalitza el coneixement i el talent de l’equip cap a un projecte d’innovació, rellevant per a l’organització.

Les pràctiques d’innovació de PINNTS són fruit de projectes compartits amb una diversitat de professionals i institucions de l’àmbit de la salut, s’estructuren en 9 capítols:

Tecnologia Disseny Negoci
  Liderar el  canvi  Singularitat Creativitat Participació
  Gestionar la transformació Sistemes Mètode Posicionament
  Arribar al mercat Xarxes Física social Negoci

  Bibliografia

“La innovació, tant individual com col·lectiva, és la clau del desenvolupament professional i, el secret de l’èxit de moltes organitzacions.”