La innovació com a servei

Més enllà de contribuir al coneixement cal considerar el conjunt de beneficis de la innovació.