Sentit de la innovació

Més enllà de la contribució a la creació de coneixement cal considerar el conjunt dels beneficis que aporta la innovació, per trobar-hi tot el sentit.