La innovació tant sols es completa quan arriba al mercat, els usuaris “parlen” i la societat en pot gaudir.

Pràctica 15a | Deconstruir el model de negoci | Gestionar els diversos impulsors que impacten sobre cada component del producte – servei.  

Pràctica 15b | Màrqueting de la innovació | La intenció de vendre ha d’estar present durant tot el procés de creació del producte – servei.

Imatge: El Somni. Salvador Dalí

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.