Per a construir organitzacions innovadores i eficients cal desplegar estratègies de participació que promoguin la intel·ligència col·lectiva.

Pràctica T9a| Disseny d’un consens | Validar amb experts la percepció del problema i la proposta de solució.

Imatge: Model d’elecció per parelles. Ramon Llull.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.