La tecnologia ha convertit la construcció i l’assaig dels nous models de serveis en un espai obert.

Pràctica T10a |Sessió “Best idea” | Cal convidar tots els stakeholders a aportar idees.

 Imatge: La Capitana. Carmen Amaya.

Write A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.