Category

Tècniques i pràctiques

Category

L’èxit d’un projecte d’innovació depèn, en bona part, de la intel·ligència col·lectiva de l’equip que l’impulsa. Un bon equip s’organitza…

Innovar és una presa de decisions continuada, multidisciplinària i complexa, que  s’ha de dur a terme combinant la creativitat i la tècnica amb…