Category

Sense categoria

Category

La institucionalització del sistema GAPI, Gestió Autònoma Professional Incentivada(*), li pot fer perdre la seva essència, si no es planteja una nova estratègia d’innovació.…

Aïllament – Soledat – Fragilitat – Autoestima – Prevenció. Trenquem l’aïllament. PINNTS-01. CASAP 2016 Lurdes (Ajt. Castelldefels), Elvira (ASPCAT), Alba, Jordi,…

Millorar l’adherència al tractaments per part de pacients crònics.
PINNTS-0-Prova 2015
Josep Mª Monguet, UPC;  Alex Trejo, Onsanity.

El marge de millora existent per augmentar l’adherència és enorme.
Millorar l’adherència al tractament en els malalts crònics simplificaria molt el seu seguiment.
Monitoritzar l’adherència és important i es facilitaria el seguiment dels pacient.
La cultura dels professionals no facilita que els pacients puguin millorar la seva adherència.
Educar els pacients per tal que millorin la seva adherència és difícil.

Fitxa del projecte