Category

Sense categoria

Category

La institucionalització del sistema GAPI, Gestió Autònoma Professional Incentivada(*), li pot fer perdre la seva essència, si no es planteja una nova estratègia d’innovació.…

Aïllament – Soledat – Fragilitat – Autoestima – Prevenció. Trenquem l’aïllament. PINNTS-01. CASAP 2016 Lurdes (Ajt. Castelldefels), Elvira (ASPCAT), Alba, Jordi,…