Visió, model i tècnica per innovar

Una bona estratègia d’innovació, en organitzacions de salut i socials,  ha de fer avançar en paral.lel:
–  Una visió sistèmica i inclusiva que inspiri l’acció, tant individual com col.lectiva.
– Un model, propi de cada organització, que faciliti la innovació cost-efectiva.
– Disposar de recursos i de tècnica per a la pràctica eficient de la innovació.

La proposta pinn, per a la Pràctica de la Innovació, és fruit del treball conjunt de  Josep Mª Monguet (UPC) i Alex Trejo (Onsanity), que des del 2010 han desenvolupat i validat un model de gestió de la innovació, experimentat en una diversitat de centres de salut i socials.
Demana el document “pinn La pràctica de la innovació” a info@onsanity.com