Eines d’intel.ligència col.lectiva

La nostra recerca es focalitza en crear eines digitals en l’àmbit de la intel·ligència col·lectiva que siguin útils a les organitzacions. 

Smartdelphi Crear estratègies i eines per facilitar processos participatius i de consens aplicant metodologia Delphi en temps real, amb recursos digitals.
Potential of innovation. Ajudar a les organitzacions a mesurar i desenvolupar la seva capacitat innovadora i a establir estratègies per a potenciar la innovació..
Intelligent teams. Promoure la intel·ligència d’equips innovadors mitjançant eines de a determinar una distribució de rols equilibrada.
Careknow. Aprenentatge basat en modalitats híbrides, combinant estratègies basades en projectes i en continguts online de autor.

Amb una aproximació  multidisciplinària, es combina disseny i tecnologia per a idear, desenvolupar i validar eines digitals de suport a la innovació. El treball de camp es centra en els àmbits de la salut i social.

Publicacions  |    Direcció de tesis doctorals