Eines per a la intel.ligència col.lectiva

La nostra recerca es focalitza en crear eines digitals en l’àmbit de la intel·ligència col·lectiva. Amb una aproximació  multidisciplinària, es combina disseny i tecnologia per a idear, desenvolupar i validar eines de participació i de suport a la innovació.
El treball de camp es centra en els àmbits de la salut i social.

Smart Delphi. Crear estratègiers i eines per facilitar processos participatius i de consens.
Potential of innovation. Ajudar a les organitzacions a mesurar i desenvolupar la seva capacitat innovadora.
Intelligent teams. Promoure la intel·ligència d’equips innovadors.
Co-learning. Proveïr eines per a la formació d’autor i basada en el co-aprenentatge.

Publicacions  |    Direcció de tesis doctorals