Curs-taller de postgrau en innovació

El curs-taller PINNTS centra l’esforç de l’equip* en un projecte d’innovació, rellevant per a l’organització.

Programa UCF  |  Plataforma CKC

A qui s’adreça?
Adreçat a professionals de la salut i de l’àmbit social que vulguin participar en projectes d’innovació.
Quin és l’objectiu?
Innovar en la creació d’un producte, un servei o un procés totalment nou o que millori l’actual. Contribuir a desenvolupar el model i la cultura d’innovació pròpies de l’organització.
Aprenentatge eminentment pràctic.
Tots els conceptes i models que es proposen s’apliquen d’una banda a entendre casos reals d’innovació i de l’altra a desenvolupar el projecte d’innovació triat i proposat des del propi entorn professional dels participants
Metodologia
Tot el contingut del curs s’orienta a canalitzar el coneixement i el talent cap a la creació d’un projecte d’innovació que respongui a un repte i que es realitza treballant en equip.

S’apliquen eines digitals per a:
– Optimitzar la distribució de tasques a l’equip.
– Recollir idees amb la participació d’altres professionals i usuaris.
– Consensuar el projecte amb l’organització.

Innovar es crear un producte, un servei o un procés del tot nou o que millori l’actual, i cada organització ha de desenvolupar un model i una cultura d’innovació pròpies. 

El curs-taller PINNTS
– Desenvolupa integralment les competències per a la innovació.
– Permet endegar un projecte d’innovació propi.
– Promou l’extensió de la innovació al sistema de salut.
– Fomenta els valors i la cultura de la innovació.

Tot i que la innovació és en bona part fruit del desenvolupament exponencial de la tecnologia, cal entendre les raons tècniques, socials i econòmiques de la innovació, però sobretot cal aprendre a dissenyar les transformacions, incrementals i/o disruptives, en la prestació dels serveis de salut.
____________
* La inscripció al curs és en equip.