La innovació en tots els sectors és un espai obert per definició. Això és especialment cert en els àmbits de la salut i social, en els que compartir els reptes assolits, és sempre una aspiració.

LABS es un espai en xarxa, compartit per tots els professionals, les societats científiques i les organitzacions de salut, orientat a facilitar la innovació multicèntrica, compartint reptes i solucions d’innovació.

PROJECTES ACTIUS