Llibres sobre …

Ciència i tecnologia

Schwab, K. (2017). The fourth industrial revolution. Crown Business.
Schwab, fundador i president executiu del Fòrum Econòmic Mundial, pronostica una quarta revolució industrial. Les tecnologies impactaran en totes les disciplines, economies i indústries a un ritme sense precedents. En pocs anys veurem l’ús comercial de materials 200 vegades més forts que l’acer i un milió de vegades més prim que un cabell humà, trasplantament d’òrgans artificials impresos en 3D, cotxes sense conductors i molt més. Governs, empreses, societat civil i individus, hauran d’afrontar un futur ple d’incerteses.

Pentland, A. (2014). Social physics: How good ideas spread-the lessons from a new science. Penguin.
La física social tracta sobre el flux d’idees i sobre la forma com les xarxes socials humanes difonen les idees i les transformen en comportaments. El humans deixem un rastre digital de tal magnitud, que la quantitat de nova informació que tenim sobre l’activitat humana és ara molt profunda. Es poden predir amb certa precisió patrons d’intercanvi d’informació en una gran empresa o una ciutat sencera, i així mirar de maximitzar la intel·ligència col·lectiva d’un grup per fer-lo millor.

Kaku, M. (2015). The future of the mind: The scientific quest to understand, enhance, and empower the mind. Anchor Books.
Els darrers avenços en neurociència i física, deixen entreveure un camí, que tot i que encara en el terreny de la recerca, és ple de sorpreses: telepatia, control mental, avatars, telekinesi, enregistrament de records i somnis, projectar pensaments i emocions, entre d’altres. El que interessa no és tant a on  s’arribarà sinó el que es descobrirà pel camí.

Davis, S. (2011). Monster Under the Bed. Simon and Schuster.
Un altra de les conseqüències del fet que el coneixement creix sense parar és la necessitat de reformular els models d’aprenentatge. De fet una bona part de les habilitats i el coneixement que fem servir no l’hem après a l’escola, sinó a casa i a la feina. Una bona part del nou coneixement està associat directament al món digital i per tant les tecnologies digitals tindran un paper determinant en l’aprenentatge.

Creativitat i disseny

Chou, Y. K. (2016). Actionable gamification: Beyond points, badges, and leaderboards. Octalysis Group.
El disseny enfocat a la funció i la forma deixa pas a una nova estratègia que busca optimitzar la motivació i el compromís de l’usuari. Per a combinar els camps del joc i de la psicologia del comportament, Yu-kai Chou ha definit el model Octàlisis. 

Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2014). New frontiers in open innovation. Oxford UP.
Mantenir-se competitiu implica col·laborar amb altres, i els mecanismes subjacents de com ser eficients en la cooperació són objecte de recerca des de molts angles. El canvi de paradigma que ha suposat la innovació oberta demanda noves tècniques i models de treball

Hill, L. A., Brandeau, G., Truelove, E., & Lineback, K. (2014). Collective genius: The art and practice of leading innovation. Harvard Business Review Press.
Els bons equips saben com treballar de forma col·laborativa en la solució de problemes, saben com fer aprenentatge guiat pel descobriment i saben com integrar la presa de decisions en el procés.

Kelley, D., & Kelley, T. (2013). Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all. Crown Pub.
Dos dels experts més destacats en innovació, disseny i creativitat ens mostren que tots i cadascun de nosaltres som creatius. En un text entretingut i inspirador, basat en la seva experiència a IDEO, David i Tom Kelley exposen els principis i les estratègies per aprofitar el propi potencial creatiu, tant en el treball com en la vida personal.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
Es presenten els mètodes de recerca, els aspectes ètics, l’aproximació teòrica i la combinació de mètodes de recerca. Pot ser molt útil com a llibre de consulta per a dissenyar estratègies de recerca. 

Brown, T. (2009). Change by design.
Exposa la visió del pensament de disseny en tres etapes: “inspiració”, en què identifica una oportunitat; “Ideació”, en què concep solucions generals; i “implementació”. Diu que el disseny està centrat en l’ésser humà, integra tecnologia i economia, comença pel que els humans necessiten, però sobretot tracta d’entendre la cultura i el context en el que les solucions han de prendre forma.

Simon, H. A. (1996). The sciences of the artificial. MIT press.
Simon explora l’organització de la complexitat i la ciència del disseny, un treball d’intel·ligència artificial. Des del caos, els sistemes adaptatius, o els algorismes genètics fins als rols de les organitzacions i els mercats.

Negoci i gestió

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How to create products and services customers want. John Wiley & Sons.
Els mateixos autors del Business Model Canvas, proposen un senzill procés de disseny i assaig de propostes de valor pensades per que s’adaptin a les necessitats i desitjos dels clients.

Ries, E. (2011). The Lean Start-up. How Constant Innovation Creates Radically Successful Business. Portfolio Penguin.
El primer principi que defensa Lean Startup, és que tothom és un emprenedor en potència. Per a iniciar i guiar el procés de creació de nous productes i serveis cal mètode i ordre, i un dels aspectes clau és que l’esforç i els recursos s’han de gestionar molt bé per acabar tenint èxit.

Frank, B. (1958). How I raised myself from Failure to success in selling. Hartcourt
Bettger, un dels venedors més ben pagats d’Amèrica, revela les seves experiències personals i explica els principis que va desenvolupar i perfeccionar amb els anys. Exposa anècdotes instructives i pautes sobre com desenvolupar un estil i un esperit propis per vendre.

Wade, W. (2012). Scenario planning: A field guide to the future. John Wiley & Sons.
Una guia de camp per a identificar les tendències que podrien afectar l’entorn en el que treballem. Es mostra com crear escenaris plausibles a partir de les incerteses, i com descriure l’evolució des d’on s´és ara, fins on els escenaris ens podrien conduir en el futur.

Participació

Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds.  Anchor.
La “saviesa” col·lectiva es basa en l’agregació de la informació del grup, i pot donar lloc a decisions millors de les que podria haver pres un membre del grup.  Surowiecki presenta nombrosos exemples d’aplicada als negocis i a la millora de la societat en general.

Page, S. E. (2017). The Diversity Bonus: How Great Teams Pay Off in the Knowledge EconomyPrinceton University Press.
Hi ha força evidència que els equips amb diversitat entre els seus membres tenen major potencial que els equips més homogenis quan realitzen tasques complexes. El “bonus” de la diversitat a més de la millor resolució de problemes, inclou més innovació i la realització de prediccions més precises. Le riquesa i les diferències cognitives, associades grus amb diversitat, influeix en que les organitzacions puguin tenir major rendiment.

Senge, P. M. (2006).  The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Broadway Business.
Les primeres quatre disciplines es centren en desenvolupar un enfocament individual, construir una visió compartida i comunicar-se com a equip. Però la cinquena disciplina, anomenada “pensament sistèmic”, implica analitzar el complex sistema de relacions de l’organització i eliminar els obstacles que limiten l’aprenentatge signifivatiu de l’organització.

Laloux, F. (2014). Reinventing organizations: A guide to creating organizations inspired by the next stage in human consciousnessNelson Parker.