Direcció de tesis doctorals

“El compromís amb la recerca guiada per la innovació implica, més enllà d’aportar nou coneixement, dur al mercat propostes de valor social i econòmic.”
Algunes tesis  dirigides:

– Models de consens i participació.    + + + +
– Innovació col·lectiva millorada tecnològicament. + + + +
– Mètodes de disseny col·laboratiu. + + +