Disseny, desenvolupament i avaluació d’eines i estratègies participatives

Boston, juny de 2014, Conferència d’intel·ligència col·lectiva al MIT. Un escenari perfecte per discutir el disseny de Smartdelphi i les grans oportunitats d’investigació. Delphi ha estat modificat de moltes maneres des dels anys 60, però avui dia les estratègies digitals poden impulsar la creativitat molt més que abans. (LR: Alex Trejo, Tino Martí i Josep Mª Monguet)

Treballant en un model Delphi millorat digitalment. (Delphi en temps real)


Former research

[bc] Assessment of Chronic Health Care through an internet consensus tool.
Monguet JMª, Trejo, A., Martí, T., Espallargues, M., Serra-Sutton, V., Escarrabill, J. (2015) . In “Handbook of Research on Trends in the Diagnosis and Treatment of Chronic. IGI Global.
Una aplicació basada en Internet creada per promoure i facilitar la participació dels professionals de la salut en la definició d’un conjunt d’indicadors utilitzats en l’avaluació de la gestió de la cura crònica + [Note]

[cp] Collective health policy making in the Catalan Health System: applying Health Consensus to priority setting and policy monitoring.
Marti, T., Monguet, JMª, Trejo, A., Escarrabill, J., & Constante, C. (2014). Collective Intelligence 2014. +
Healthconsensus introdueix un avenç en la participació del conjunt dels professionals en  la política sanitària. Milers de participants es avaluen les propostes sense limitacions geogràfiques ni temporals +

[wp] Collective Intelligence Education
El focus de la investigació és la concepció i experimentació de models que promouen l’educació de la intel·ligència col·lectiva en l’àmbit de la innovació.
Monguet, JMª, Meza, J. (2014). An educational model to improve collective intelligence of groups. Edulearn14. 6th international conference on education and new learning technologies (pp. 432-440). Barcelona: IATED Publications. +
Monguet, JMª, Meza, J. (2014). Guess the Score, Fostering Collective Intelligence in the Class. E-Learning, E-Education, and Online Training. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering Volume 138. (pp. 116-122). Bethesda: Springer International Publishing. +

[wp] Design research
The project Dynamisation of Research in Design (dRD) aims at collaboration between companies and design schools based on the connection between design research and innovation. +
Monguet, JMª, Ferruzca, M. (2015)  Notas sobre investigación en diseño e innovación. Taller Servicio 24 horas. 20 . (pp. 17 -28). UAM. +
# BCD/Minitserio de Industria G. España. (2014).  Estudio de viabilidad para el impulso de una plataforma para la investigación en diseño guiada por la demanda de innovación. +

quinari vectorconsensus[bc] Vector Consensus Model 
Monguet, JMª; Gutiérrez, A.; Ferruzca, et al.  (2012). Organizational Integration of Enterprise Systems and Resources: Advancements and Applications. IGI Global.
Web 2.0 Participation has become a key strategy to take the right decisions in complex and multi-professional environments, and digital consensus tools allow the integration of costumers, users or employee’s points of view and interests +
Vector Consensus: Decision Making for Collaborative Innovation Communities
Monguet, JMª; Ferruzca, M.; Gutierrez, A.; et al. (2010). In ENTERprise Information Systems Communications in Computer and Information Science. Vol. 110. +

[p] The Barcelona Design System: Understanding the Past from the Present and Gathering Opinions Concerning the Future.
Calvera, A., Monguet, JMª. (2008). 6th International Conference of Design History and Design Studies, ICDHS 2008 OSAKA. +
#Calvera, A., Monguet, JMª. (2007).disseny_cat: elements per a una política de disseny a Catalunya. CIDEM. Generalitat de Catalunya. +