Visió, model i tècnica per innovar

Una bona estratègia d’innovació, en organitzacions de salut i socials,  ha de fer avançar en paral.lel:
–  Una visió sistèmica i inclusiva que inspiri l’acció, tant individual com col.lectiva.
– Un model, propi de cada organització, que faciliti la innovació cost-efectiva.
– Disposar de recursos i de tècnica per a la pràctica eficient de la innovació.

La proposta pinn, per a la Pràctica de la Innovació, és fruit del treball conjunt de  Josep Mª Monguet (UPC) i Alex Trejo (Onsanity), que des del 2010 han desenvolupat i validat un model de gestió de la innovació, experimentat en una diversitat de centres de salut i socials.

L’objectiu d’aquest document és exposar la Pràctica de la Innovació pinn, un model que contribueix a implantar una estratègia integral d’innovació en organitzacions de salut i de serveis socials.

” La Pràctica de la Innovació parteix d’una visió que es pot resumir en 5 consideracions:

  1. Acció integral. Es produeix innovació quan convergeixen un repte, la voluntat dels professionals per a resoldre’l, un entorn facilitador i s’hi implica als usuaris. Cal considerar el conjunt dels beneficis que aporta la innovació en els 4 vessants: professional, organització, coneixement i, el més important, usuaris.
  2. Definició sistèmica. La innovació comença per expressar una demanda intel·ligent que formalitza les necessitats de salut i socials i, permet generar una oferta encerta, en la que s’hi poden implicar altres professionals.
  3. Adaptabilitat. Hi ha tants tipus d’innovació com projectes i s’ha de seguir un procés d’innovació flexible que s’adapti a cada situació. Cada organització ha de trobar la seva pròpia cultura i model d’innovació.
  4. Multidisciplinaritat. En el procés d’innovar, a banda del coneixement implicat, cal gestionar simultàniament tecnologia, disseny i model de negoci.
  5. S’ha de promoure entre els responsables de les organitzacions un estil de lideratge de la innovació que prioritzi la implicació dels professionals.

Demana el document “pinn La pràctica de la innovació” a info@onsanity.com